Трябва ли ми Wi-Fi за да използвам Мелиса?

За да може Вашата Мелиса да получава командите, които задавате през смартфона си трябва непрекъснато да е свързана към Wi-Fi мрежата. Вашият телефон също трябва да има връзка с интернет.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.