Управлява ли Мелиса моя климатик?

Мелиса може да управлява всеки един климатик, който има дистанционно управление. Ако все пак Мелиса не управлява Вашия, ще се нуждаем от около две седмици за да го добавим към базата си данни.

На http://seemelissa.com/supported-aircos.php можете да проверите дали към момента Мелиса е съвместима с Вашия климатик.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.