Има ли Мелиса температурен датчик?

Мелиса има датчик както за температура, така и за влажност. Данните от тях можете да намерите в мобилното приложение.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.