Мелиса свети в различни цветове. Какво означават те?

Премигва в синьо: Вашата Мелиса не е свързана с Wi-Fi мрежа.

 

Пулсира в светло синьо: Няма проблеми с устройството Ви и то функционира нормално.

 

Постоянно червено:

  1. Очаква настройки за Вашата Wi-Fi мрежа.
  2. Режим на конфигуриране.

 

Премигва в червено: До нея не достига интернет сигнал.

 

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.