Колко климатика може да управлява Мелиса?

Една Мелиса може да управлява повече от един климатик, само ако всички климатици са в една и съща стая и от един и същ модел (или могат да се управляват от едно дистанционно). В противен случай, ще Ви трябва по една  Мелиса за всеки климатик, който искате да управлявате.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.