Как пести Мелиса?

Една от главните функции на Мелиса е да знае кога се прибирате и да пусне климатика преди да пристигнете вкъщи. По този начин има повече време за изстудяване/затопляне на помещението. Мелиса се възползва от това и включва климатика на по-ниска степен на консумация. Накратко - отнема повече време да се изстуди/затопли помещението, но необходимата за това енергия намалява.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.