Как да задам Wi-Fi мрежа на Мелиса?

Задаването на Wi-Fi мрежа за Мелиса е много лесно. Вижте как става на картинките по-долу.

 

1. За да зададете Wi-Fi на Вашата нова Мелиса изберете "Control" ("Контрол") от страничното меню, след това натиснете знак "+" в десния горен ъгъл на екрана Ви.

2. Погледнете в какъв цвят свети Вашата Мелиса. Ако свети постоянно в червено, значи е готова да бъде конфигурирана. Ако Мелиса не свети в червено, върнете Мелиса към фабрични настройки.

3. Следващата стъпка е да въведете името и паролата на Вашата Wi-Fi мрежа. Имайте в предвид, че смартфонът Ви, трябва да е свързан към същата мрежа.

4. Ако сте въвели правилно информацията за Вашата Wi-Fi мрежа, ще видите съобщение - "Success!". Натиснете "ОК" за да продължите.

5. Готово! Вашата Мелиса вече е конфигурирана. Сега можете да докоснете името ѝ за да преминете към следващата стъпка.

Имате още въпроси? Подаване на заявка

0 Коментари

Влезте в услугата, за да оставите коментар.